Функції нексавара

7-16-2019

Для пацієнтів з неоперабельним місцево – поширеним або метастатичним диференційованим раком щитовидної ж – лезы (ДРЩЗ), рефрактерний до терапії 131I, доступні в даний час види лікування не є излечивающими.
Також хочемо вам порекомендувати Купить Нексавар

У статті наводиться опис клінічних спостережень двох неоперабельних хворих на ДРЩЗ, рефрактерний до терапії 131I, які отримували лікування препаратом Нексавар (МНН – сорафеніб). Діапазон терапевтичних ефектів варіював від часткової регресії пухлини до стабілізації.

Згідно з проектом стандартів медичної допомоги Нексавар (сорафеніб) у 2 хворих в рамках міжнародного клінічного дослідження DECISION.
Пацієнтам не показано радикальне оперативне втручання або дистанційна променева терапія (ДЛТ). У них кон – статирована резистентність до терапії 131I. При виникненні нежела – вальних явищ дозу препарату можна було коректувати і знижувати.
Моніторинг небажаних явищ проводився у відповідності з критеріями NCI CTCAE v3. Діагноз: папілярний рак щитовидної залози (РЩЗ). звернувся в поліклініку за місцем проживання з жало – бами на наявність щільного об’ємного утворення в про – екции шиї. в онкологічному диспан – сірці виконана операція: субтотальна тиреоїдектомія.
Поза пухлини – вогнища хронічного тиреоїдиту. при черговому эхографическом обстеженні в паратрахеальной клітковині шиї зліва виявлено узло – ше освіта розмірами 6 5 мм. Виконана його пун – кционная біопсія.
Вчи – відчуваючи дані обстеження, на I етапі комбінованого лікування.
ЛУ). СВТ від.
Звертайтес до нас за нексаваром у нас сама гарна  цена
При черговому обстеження – вання після 33 міс таргетної терапії відзначена стійка стабілізація (рис. Дані МСКТ: а – метастази ДРЩЗ в кістки скелета до лікування препаратами золедроновой кислоти; б – прогресування після лікування; в – метастази ДРЩЗ в кістки скелета після лікування Нексаваром (сорафеніб).
ДРЩЗ в легенях до лікування Нексаваром (сорафеніб); б – в процесі лікування.
ТГ, призначення Нексавара (сорафеніб) пролонговано до на – стоїть часу. Спрямована в онкологічний центр.
Виконана їх пунк – ційна біопсія, матеріал спрямований на цитологічне дослідження.
Для уточнення характеру процесу (лімфома (.
Висновок: вогнищ патологічної гиперфиксации РФП не виявлено.
СОД 50 Гр.
У зв’язку з цим с.
При МСКТ виявлено зростання мета стазів у кістках скелета 
МСКТ відзначена часткова регресія пухлини (рис. Загальна тривалість лікування 10 міс.
Радимо шукати нас в medbrowse